Bach, Johann Sebastian: Christe, aller Welt Trost, BWV 670