Willan, Healey: Nunc dimittis Fauxbourdon (tone I)

:
: